Рентгенографія

Рентгенографія

Завдяки можливостям цифрового рентгену Siemens AXIOM Iconos R200 в центрі «Медіон» проводяться обстеження різної складності. Цифрова рентгенографія відкриває перед фахівцями різного лікарського профілю блискучі можливості, що дозволяють працювати з отриманими динамічними зображеннями, об’єктивно і достовірно інтерпретуючи їх.

 

Перелік основних цифрових рентгенологічних досліджень в центрі «Медіон»:

 1. Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній (двох, трьох) проекціях;
 2. Рентгенографія шийного, грудного, поперекового, крижового, куприкового відділів хребта в одній (двох, косих проекціях, в т.ч. функціональні);
 3. Рентгенографія кінцівок в одній (двох або декількох) проекціях;
 4. Рентгенографія кісток тазу і тазостегнових суглобів (одного або обох);
 5. Рентгенографія інших суглобів — одна або дві проекції;
 6. Рентгенографія черепа — одна або дві проекції;
 7. Рентгенографія навколоносових порожнин (пазух) — одна або дві проекції;
 8. Рентгенографія стоп з навантаженням (діагностика плоскостопості) (бічні проекції справа і зліва);
 9. Рентгенографія черевної порожнини оглядова (стоячи або в латеропозіції);
 10. Урографія оглядова (черевної порожнини в положенні лежачи на спині);
 11. Рентгенографія ребер (праворуч або ліворуч, одна проекція, прицільні знімки);
 12. Рентгенографія нижніх кінцівок з осьовим навантаженням (знімки в положенні стоячи);
 13. Рентгенографія в спецукладках (по Шюллеру, Майер, Стенверсу, Резі та інші) (практично всі спецукладки робляться одночасно з обох сторін для порівняння);
 14. Ортопантомографія щелеп, скронево-нижньощелепних суглобів;
 15. Консультація лікаря-рентгенолога з описом послуг знімків;
 16. Роздруківка знімків на спец папері або друк на плівки рентгенснімков;
 17. Запис знімка / знімків на CD диск;
 18. Урографія (внутрішньовенна, висхідна уретеропіелографія, цистографія, уретроцистографія);
 19. Фістулографія;
 20. Метросальпінгографія;
 21. Післяопераційна через дренажна холангиография;
 22. Рентгеноскопія грудної клітини;
 23. Рентгеноскопія і рентгенографія стравоходу, шлунка, 12-палої, тонкої і товстої кишки (іригоскопія);
 24. Ренгеноскопія з прицільною рентгенографією будь-якого відділу кістково-суглобової системи.

 

На відміну від свого аналогового попередника, сучасна цифрова рентгенографія дозволяє отримувати деталізовані, динамічні і чітко візуалізовані знімки досліджуваного органу або певної зони, причому без використання проміжного носія.

Цей вид діагностики зводить до мінімуму ймовірність помилки при постановці діагнозу навіть в найскладніших клінічних випадках.

Ціни
 • Рентгенографія черепа в двох проєкціях (пряма і бокова)
  235грн
 • Рентгенографія турецького сідла в прямій і бічній проєкціях прицільно (гіпофіз)  прицельно (гипофиз)
  150грн
 • Рентгенографія навколоносових пазух (в одній прямій проєкції)
  150грн
 • Рентгенографія навколоносових пазух — дві проєкції (пряма, бокова)
  195грн
 • Рентгенографія кісток носа в двох бічних проєкціях (права та ліва)
  195грн
 • Рентгенографія 1-го шийного суглобу (через рот — участок С1-С2) (пряма проєкція)
  150грн
 • Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проєекціях отдела  (пряма и бокова)
  285грн
 • Рентгенографія шийного відділу хребта шейного отдела позвоночника в косих проєкіях (права и ліва)
  285грн
 • Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами: прямою й боковою (стандартна, згинання, розгинання)
  385грн
 • Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проєкціях (пряма і бокова)
  285грн
 • Рентгенографія грудного відділу хребта в косих проєкціях (права, ліва)
  285грн
 • Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проєкціях (пряма, бокова)
  285грн
 • Рентгенографія поперекового відділу хребта в косих проєкціях (права, ліва)
  285грн
 • Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами: пряма, бокова (стандартна, згинання, розгинання)
  385грн
 • Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проєкціях (пряма, бокова)
  285грн
 • Рентгенографія копчикового відділу хребта в двох проєкціях  (пряма и бокова)
  285грн
 • Функціональна рентгенографія хребта (діагностика сколіозу)

  (знімки стоячи і лежачі в прямій проєкції)
  285грн
 • Рентгенографія в спецукладках (Шюллер, Майер, Стенверс, Резе и др.) (майже всі спецукладки робляться одночасно з двох сторін для порівняння)
  235грн
 • Рентгенографія однієї ключиці — одна проєкція (пряма)
  150грн
 • Рентгенографія ключиці в двох проєкціях
  195грн
 • Рентгенографія грудини в одній проєкції (бокова проєкція)
  150грн
 • Рентгеноскопія грудної клітини
  195грн
 • Рентгенографія оглядова (органів грудної клітини в одній проєкції)
  195грн
 • Рентгенографія оглядова — органи грудної клітини в двох проєкціях (пряма и бокова)
  235грн
 • Рентгенографія оглядова — органи грудної клітини в трьох проєкціях  (пряма, ліва и права бокова)
  285грн
 • Рентгеноскопія и рентгенографія грудної клітини (сердця) з контрастуванням стравоходу (враховуючи вартість барія)
  335грн
 • Рентгеноскопія ребер
  235грн
 • Рентгенографіия ребер (справа або зліва, одна проєкція)
  195грн
 • Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)
  195грн
 • Рентгенографія органів черевної порожнини оглядова (стоячи або у латеропозиції) (пряма проєкція)
  195грн
 • Післяопераційна через дренажну холангіографію (не враховуючи вартості контрасту)
  335грн
 • Рентгеноскопія і рентгенографія стравоходу (враховуючи вартість барія)
  335грн
 • Рентгеноскопія і рентгенографія стравоходу з додатковим  с дополнительным виконанням функціональных проб (враховуючи вартість барія)
  335грн
 • Дуоденографія беззондова (без вартості контрасту)
  335грн
 • Рентгеноскопія й рентгенографія шлунка з додатковим виконанням функціональних проб (враховуючи вартість барія)
  950грн
 • Рентгеноскопія й рентгенографія стравоходу, шлунка и 12-палої кишки (враховуючи вартість барія)
  1090грн
 • Рентгеноскопія й рентгенографія стравоходу, шлунка, 12-палої кишки й тонкої кишки (враховуючи вартість барія)
  990грн
 • Рентгеноскопія й рентгенографія тонкої кишки (враховуючи вартість барія)
  870грн
 • Рентгеноскопія й рентгенографія стравоходу, шлунка, 12-палої кишки, тонкої кишки й товстої кишки — 24 години (вивчення пасажу — графік травлення з урахуванням вартості барія)
  1130грн
 • Іригоскопія (рентгеноскопія й рентгенографія) (для дітей — іригографія) — обстеження товстої кишки (обстеження товстої кишки (враховуючи вартість барія)
  990грн
 • Урографія оглядова (черевної порожнини в положенні лежачи й стоячи)
  195грн
 • Фістулографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Метросальпінгографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Метросальпінгографія (враховуючи вартість контрасту)
  940грн
 • Пневмопельвіографія
  335грн
 • Ретроградная уретроцистографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Висхідна уретеропіелографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Внутрішньовенна урографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Ретроградная цистографія (не враховуючи вартість контрасту)
  335грн
 • Рентгенографія плечового суглобу — один суглоб (пряма проєкція)
  150грн
 • Рентгенографія плечового суглобу в двох проєкціях (пряма, бокова або аксальна)
  195грн
 • Рентгенографія ліктьового суглобу — один суглоб в двох проєкціях (пряма, бокова)
  195грн
 • Рентгенографія променезап’ясткового суглобу в двох проєкціях  (пряма, бокова)
  195грн
 • Рентгенографія однієї кисті в двох проєкціях (пряма, бокова або коса)
  235грн
 • Рентгенографія кисті рук — дві кисті в прямій проєкції
  150грн
 • Рентгенографія кисті — дві кисті в двох проєкціях (пряма, бокова)
  335грн
 • Рентгенографія пальців кисти (один в двох проєкціях)
  195грн
 • Рентгенографія костей конечностей в одной проекции (прямая и боковая)
  150грн
 • Рентгенография кісток кінцівок в двох проєкціях (пряма и бокова)
  195грн
 • Рентгенографія тазостегнового суглобу в одній проєкції (прямій)
  195грн
 • Рентгенографія одного тазостегнового суставу в двох проєкціях (пряма і аксиальна)
  285грн
 • Рентгенографія кісток тазу в одній проєкції (два тазостегнового суглобу на одній плівці)
  195грн
 • Рентгенографія двох тазостегнових суглобів в двох проєкціях (пряма и аксиальна)
  335грн
 • Рентгенографія тазостегнових суглобів у прямій проєкції й по Лаунштейну (з відведенням)
  335грн
 • Рентгенографія колінних суглобів, пряма проєкція стоячи й лежачи
  235грн
 • Рентгенографія колінного суглобу в двох проєкціях (пряма й бокова)
  195грн
 • Рентгенографія гомілковостопного суглобу — один суглоб в двох проєкціях (пряма й бокова)
  195грн
 • Рентгенографія п’ятки — одна проєкція (бокова)
  150грн
 • Рентгенографія пятки — в двох проєкціях (пряма, бокова)
  195грн
 • Рентгенографія однієї стопи в двох проєкціях (пряма, бокова або коса)
  235грн
 • Рентгенографія стоп — дві стопи в прямій проєкції
  145грн
 • Рентгенограффя стоп — двф стопи в двох проєкціях (пряма, бокова)
  335грн
 • Рентгенографія стоп з навантаженням (діагностика плоскостопості) (бокові проєкції справа та зліва)
  195грн
 • Рентгенографія пальців стопи (один у 2 проєкціях)
  195грн
 • Рентгенографія однієї нижньої кінцівки з осьовим навантаженням  (знімок у положенні стоячи) (пряма проєкція)
  195грн
 • Рентгенографія нижніх кінцівок з осьовим навантаженням (знімок у положенні стоячи) (пряма проєкція)
  285грн
 • Рентгеноскопія костно-суглобової системи
  235грн
 • Прицільний знімок (додатковий), будь-яка проєкція
  150грн
Показати більше

Оборудование: